Czwartki w POSKu stanowią początki Teatru Nowego w Londynie. Powstały w maju 1975 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika administracyjnego Polskiego Ośrodka Kulturalno-Społecznego Tadeusza Jarzembowskiego, a od września tegoż roku do września 1983 roku prowadzone były przez Urszulę Święcicką.

Były to programy o bardzo różnorodnym temacie, poczynając od wieczorów piosenek, poezji, poprzez kabarety poetyckie i wieczory autorskie aż po teatry małych form.

Występowali w nich znani aktorzy i piosenkarki sceny emigracyjnej, między innymi: Renata Bogdańska-Anders, Lola Kitajewicz, Zofia Terne, Irena Delmar i wiele innych. Kierownikiem muzycznym była Maria Drue. W sumie odbyło się ponad 60 wieczorów.