WIECZÓR POEZJI. SŁOWO NIEWYPOWIEDZIANE. MAJA KOMOROWSKA

Koncert poezji od Norwida do ks. Twardowskiego

WYSTĘPUJE: Maja Komorowska

DATA PREMIERY: 07.04.1989