WIECZÓR POETYCKI POŚWIĘCONY PAMIĘCI KS. POPIEŁUSZKI

UKŁAD i POEZJE: Marta Reszczyńska-Stypińska

OPRACOWANIE MUZYCZNE: Maria Drue, Jan Pęski

WYSTĘPUJĄ: Hanna Rawicz, Wojciech Piekarski

DATA PREMIERY: 23.03.1985