Teatr Nowy w Londynie

Zapraszam na stronę trzech teatrów, prowadzonych w Londynie przez Urszulę Święcicką.

Teatr Nowy powstał w 1983 roku dzięki środkom z Brytyjskiej Rady ds. Uchodźców, pozyskanych wspólnym wysiłkiem Adama Ostaszewskiego, ówczesnego kierownika Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego i Niny Ozols, współzałożycielki i szefowej Polish Refugee Rights Group.

Jak czas pokazał, działalność teatru stanowiła istotne zjawisko zarówno w aspekcie kulturowym, jak i społeczno-politycznym polskiej diaspory. Londyn – bez wątpienia – był i pozostał głównym centrum teatralnym i kulturowym polskiej emigracji; a dzieje Teatru Nowego stanowią ważny fragment intensywnego życia artystycznego Polaków na Wyspach Brytyjskich.

Z inicjatywą zebrania materiałów archiwalnych, obrazujących działalność Teatru, ich uporządkowania, digitalizacji, utworzenia bazy danych, a następnie udostępnienia całości w domenie publicznej w formie strony internetowej (a nie książki), wyszedł Jerzy Samborski, podstawowe koszty projektu pokryła Urszula Święcicka, a wykonania zadania podjęła się niżej podpisana, Barbara Keil-Skrobiszewska.

Wiele dokumentów: zdjęć, programów, recenzji znajdowało się w posiadaniu Urszuli, pozostałe trzeba było wyszukiwać w drodze żmudnej kwerendy w archiwach różnych instytucji, w bibliotekach i u osób prywatnych; znaczącym wsparciem ikonograficznym była duża liczba wysokiej jakości zdjęć wykonanych i udostępnionych przez wybitnego polskiego fotografika, Tomka Zięciowskiego.

Zebrany materiał stanowią recenzje i relacje ze spektakli zrealizowanych w latach 1981-1991 oraz inne materiały, takie jak artykuły, wspomnienia, wywiady itp. zamieszczane przede wszystkim w prasie emigracyjnej w Anglii, ale także w innych krajach. Baza danych zawiera też wielką ilość fotografii, skanów programów, plakatów i ogłoszeń, a także filmy z niektórych spektakli i spotkań okolicznościowych, oraz wywiady z osobami z kręgu teatru. Znacząca część materiału jest już obecnie dostępna na stronie, a pozostałe oraz te, które napłyną od ofiarodawców, będą sukcesywnie publikowane.

Intencją twórców strony jest jej rozbudowa o materiały dotyczące Czwartków Teatralnych i Teatru Impresaryjnego, które Urszula Święcicka prowadziła przed i równolegle do działalności Teatru Nowego.

Autorzy strony www.teatrnowylondyn.net pragnęliby, aby stała się ona zalążkiem skarbnicy polskiego dziedzictwa teatralnego i artystycznego na emigracji, platformy, na której gromadzone będą materiały i opracowania dotyczące podobnych przedsięwzięć kulturalnych, podejmowanych przez środowiska polskie w Wielkiej Brytanii i w innych krajach.

Gospodarzem strony, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku trzech teatrów, pozostaje Urszula Święcicka. W rubryce „Skrzynka Teatralna” będzie odpowiadać na listy, opinie i komentarze, dotyczące zarówno samej strony, jak również prowadzonych przez nią teatrów. W „Skrzynce” zamieszczane będą też  informacje o wydarzeniach z bieżącej działalności środowisk teatralnych polskiego Londynu oraz innych ośrodków polonijnych na świecie. Prosimy o nadsyłanie korespondencji na adres: biuro@teatrnowylondyn.net.

Barbara Keil-Skrobiszewska

26 listopada 2012

Kontakt: biuro@teatrnowylondyn.net