Author Archive

Korespondencja

wtorek, 5 marca, 2013

Zapraszamy do pisania do nas, na adres: biuro@teatrnowylondyn.net.

Zachęcamy do przesyłania zdjęć czy innych materiałów związanych z Teatrem Nowym

Pierwsza zagraniczna prezentacja cyfrowej monografii „Teatru Nowego w Londynie”- Londyn

poniedziałek, 4 marca, 2013

  

Pierwsza zagraniczna prezentacja cyfrowej monografii „Teatru Nowego w Londynie” odbyła się 26 listopada 2012 roku w kameralnej scenerii Jazz Clubu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie, w ramach spotkania Londyńskiej Grupy programu „London-Mazovia Bridge”.
Poza członkami Zarządu i Kierownictwa POSKu, w osobach: Prezes Joanny Młudzińskiej, Leszka Bojanowskiego, Piotra Kaczmarka i Bartłomieja Nowaka, w spotkaniu uczestniczyli: Aleksandra Podhorodecka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą, Helena Kout-Howson – Dyrektor Poetry Scene, Krystyna Bell – Dyrektor Teatru „Syrena” i  Barbara Bakst – Prezes Konfraterni Artystów Polskich.
Najliczniej, oczywiście, reprezentowane było – poprzez swoich wybitnych przedstawicieli – środowisko teatralno-artystyczne polskiego Londynu; wśród nich: Maria Drue, Joanna Kańska, Jolanta Proteore, Joanna Tomaszewska, Magdalena Włodarczyk, Dorota Zięciowska,  Jacek Jezierzański, Wojtek Piekarski. Obecny był Zastępca Redaktora Naczelnego „Dziennika Polskiego” – Jarosław Kamiński.
Stronę mazowiecką reprezentowali: Urszula Święcicka – Partner Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki, Jerzy Samborski – prezes UNICORN  oraz Marcin Samborski – asystent prezesa.
Po powitaniu i przedstawieniu celu spotkania przez  Prezesa POSKu,  Joannę Młudzińską, omówiono założenia programu „London-Mazovia Bridge” i korzyści, jakie z jego realizacji mogą wynikać dla Polaków i organizacji polonijnych mających swoje siedziby w Londynie (www.london-mazoviabridge.com). Poza współpracą w realizacji przyszłych imprez i wydarzeń, program ma służyć działaniom mającym na celu zachowanie dorobku dziedzictwa narodowego, w formie cyfrowej dokumentacji działalności polskich instytucji i organizacji w Wielkiej Brytanii.
Przykładem takiego cyfrowego opracowania, umieszczonego w domenie publicznej (www.teatrnowylondyn.net), może być – zaprezentowana, jako atrakcja wieczoru – monografia Teatru Nowego w Londynie, funkcjonującego w latach 1983 -1992 pod kierownictwem Urszuli Święcickiej.
Wielu z obecnych na sali związanych było z tą ważną placówką kulturalną i artystyczną. W wypowiedziach wielu osób wysoko oceniono inicjatywę i wykonanie monografii, wskazując jednocześnie na potrzebę podjęcia szybkich działań dla ratowania wielu innych śladów polskiego dziedzictwa kulturalnego w Wielkiej Brytanii.
Podkreślano też możliwości różnych form współpracy środowisk teatralnych i artystycznych polskiego Londynu z Mazowszem, dla której strona internetowa www.teatrnowylondyn.net mogłaby służyć jako pomost komunikacyjny.

 

Spotkanie w POSKu

piątek, 18 stycznia, 2013

Wirtualna monografia „Teatru Nowego w Londynie” w domenie publicznej

środa, 28 listopada, 2012

  

25.10.2012 w warszawskim Pure Sky Club miało miejsce spotkanie założycielskie Mazowieckiej Grupy Roboczej „London-Mazovia Bridge”, pilotażowego projektu  współpracy Wielkiego Londynu z Województwem Mazowieckim, którego autorem jest Jerzy Samborski, prezes UNICORN.

Udział w spotkaniu wzięło 20 osób, w tym przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także Agencji Rozwoju Mazowsza, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uczelni, teatrów, instytucji kulturalnych, naukowych i biznesowych.

Po prezentacji programu „London-Mazovia Bridge”, Urszula Święcicka, założycielka i kierowniczka Teatru Nowego w Londynie przedstawiła zarys działalności Teatru, którego dzieje zostały zebrane w postaci internetowej monografii  i będą umieszczone na portalu www.london-mazovia.bridge.com. O samym portalu, jako pierwszym przęśle „mostu”, opowiedział  Piotr Góralczyk, znany biznesmen, projektant i producent stron internetowych.