Pierwsza zagraniczna prezentacja cyfrowej monografii „Teatru Nowego w Londynie”- Londyn

  

Pierwsza zagraniczna prezentacja cyfrowej monografii „Teatru Nowego w Londynie” odbyła się 26 listopada 2012 roku w kameralnej scenerii Jazz Clubu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie, w ramach spotkania Londyńskiej Grupy programu „London-Mazovia Bridge”.
Poza członkami Zarządu i Kierownictwa POSKu, w osobach: Prezes Joanny Młudzińskiej, Leszka Bojanowskiego, Piotra Kaczmarka i Bartłomieja Nowaka, w spotkaniu uczestniczyli: Aleksandra Podhorodecka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą, Helena Kout-Howson – Dyrektor Poetry Scene, Krystyna Bell – Dyrektor Teatru „Syrena” i  Barbara Bakst – Prezes Konfraterni Artystów Polskich.
Najliczniej, oczywiście, reprezentowane było – poprzez swoich wybitnych przedstawicieli – środowisko teatralno-artystyczne polskiego Londynu; wśród nich: Maria Drue, Joanna Kańska, Jolanta Proteore, Joanna Tomaszewska, Magdalena Włodarczyk, Dorota Zięciowska,  Jacek Jezierzański, Wojtek Piekarski. Obecny był Zastępca Redaktora Naczelnego „Dziennika Polskiego” – Jarosław Kamiński.
Stronę mazowiecką reprezentowali: Urszula Święcicka – Partner Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki, Jerzy Samborski – prezes UNICORN  oraz Marcin Samborski – asystent prezesa.
Po powitaniu i przedstawieniu celu spotkania przez  Prezesa POSKu,  Joannę Młudzińską, omówiono założenia programu „London-Mazovia Bridge” i korzyści, jakie z jego realizacji mogą wynikać dla Polaków i organizacji polonijnych mających swoje siedziby w Londynie (www.london-mazoviabridge.com). Poza współpracą w realizacji przyszłych imprez i wydarzeń, program ma służyć działaniom mającym na celu zachowanie dorobku dziedzictwa narodowego, w formie cyfrowej dokumentacji działalności polskich instytucji i organizacji w Wielkiej Brytanii.
Przykładem takiego cyfrowego opracowania, umieszczonego w domenie publicznej (www.teatrnowylondyn.net), może być – zaprezentowana, jako atrakcja wieczoru – monografia Teatru Nowego w Londynie, funkcjonującego w latach 1983 -1992 pod kierownictwem Urszuli Święcickiej.
Wielu z obecnych na sali związanych było z tą ważną placówką kulturalną i artystyczną. W wypowiedziach wielu osób wysoko oceniono inicjatywę i wykonanie monografii, wskazując jednocześnie na potrzebę podjęcia szybkich działań dla ratowania wielu innych śladów polskiego dziedzictwa kulturalnego w Wielkiej Brytanii.
Podkreślano też możliwości różnych form współpracy środowisk teatralnych i artystycznych polskiego Londynu z Mazowszem, dla której strona internetowa www.teatrnowylondyn.net mogłaby służyć jako pomost komunikacyjny.